1000 TL ve üzeri siparişlerinizde ücretsiz kargo. Siparişler ortalama 2 iş gününde kargoya teslim edilir.

0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tay Mum – Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Adı: Tay Mum Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Tay Mum” veya “Satıcı”)
Adresi: Huzur Mah., İmam Çeşme Cad., Gonca Sokak, No:12, Seyrantepe, Sarıyer/İstanbul
MERSİS No: 0832002545600016

Telefon: +90 (212) 289 08 39
E-mail: taymum@taymum.com.tr1.2- ALICI
İşbu sözleşme kapsamında Alıcı, Satıcıdan mal/hizmet alma talebinde bulunan kişi/kişileri ifade eder. Alıcının rezervasyon talebinde bulunurken verdiği kişisel bilgileri sözleşmeye esas alınacaktır (“Alıcı”).
Bundan böyle Alıcı ve Satıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:
İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün Markası/modeli: …………………
Ürün Miktarı (adet): ………
Satış Fiyatı (KDV dahil): ……………
Ödeme Şekli
Kredi kartı tek çekim
Kargo Ücreti: ………………….
Kargo Ücretini Karşılayacak Taraf: Satıcı/AlıcıMADDE 4- TESLİMAT BİLGİLERİ
Teslim Alacak Kişi: ………………………
Teslimat Adresi: ………………………….
Telefon Numarası: ……………………….MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1 Alıcı ve Satıcı, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listeleme sayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ek ödemeler, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.3 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.5 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.6 Satıcı, Sözleşme konusu ürünü, ön bilgilendirme metninde belirtilen süre içinde kargoya verecektir. Sözleşme konusu ürün Satıcı’nın özel teslimat ile veya Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. (Aras Kargo) aracılığı ile gönderilecektir. Aksi belirtilmediği müddetçe 250 TL ve üzerindeki siparişlerin taşıma ücreti Satıcı tarafından, 250 TL’nin altındaki siparişlerin taşıma ücreti ise Alıcı tarafından ödenecektir.

5.7 Alıcı, işbu Sözleşmeye onayını elektronik sistemden verdiğinde Sözleşmenin kurulduğunu, Sözleşme kapsamında ödeme yükümlülüğünün doğduğunu ve ödeme yapacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.8 Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka tarafından taksitlendirme yapıldığı ve Satıcı’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşmenin Tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Burada temerrüt faizi Banka ile Alıcı arasındaki anlaşma hükümlerine tabidir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.9 Ürünün teslimatı anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması ve adreste bulunan kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürünün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

5.10 Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.11 Sözleşme konusu ürünün Satıcı tarafından herhangi bir nedenle tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde Alıcı’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir. Satıcı bu takdirde, Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte serbest olup, onay vermeyerek siparişini iptal ettiği takdirde, ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde ilgili bankaya iade edilir.

5.12 Alıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinin, sözleşmenin ifası amacıyla Satıcı tarafından işleneceğini, bu konuda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.MADDE 6- CAYMA HAKKI:
6.1 Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı’ya yazılı veya sözleşmede yer alan e-mail adresinden açık iradesini içerir şekilde bildirimde bulunması şarttır.

6.2 Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
6.2.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
6.2.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
6.2.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
6.2.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
6.2.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
6.2.6 Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
6.2.7 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
6.2.8 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
6.2.9 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
6.2.10 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

6.3 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanunen sorumludur. Bu bağlamda, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe bir değişiklik veya bozulma meydana gelirse, Alıcı cayma hakkını kaybedebilir. Bu durumların varlığına rağmen, Satıcı tarafından cayma kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

6.4 Alıcı’nın cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı satıcının “………………” adresine ……… aracılığı ile göndermek zorundadır.

6.5 Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. Alıcı’ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcı’dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alıcı’dan almakla yükümlüdür.

6.6 Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı’ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.MADDE 7- BİLDİRİMLER
Alıcı, 6. maddeye göre yapacağı cayma bildirimi dahil tüm bildirimleri, Satıcının yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle yazılı olarak yapar. Satıcı ise bu sözleşmeye ilişkin tüm bildirimleri Alıcının cep telefonuna yapar.MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME:
İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme …/…/…… tarihinde kurulmuştur.SATICI
Tay Mum Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ALICI
……………………………………………………………