24/7 Technical Support

Free shipping on orders over 250₺!

Tay Mum – Mesafeli Satış Sözleşmesi Ve Gizlilik Politikası

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : Tay Mum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
E-ticaret site adresi: www.taymum.com.tr
Adresi : İmam Çeşme Cad. Huzur Mah. Gonca Sok. No.12 34396 Sarıyer – İSTANBUL
Telefon : 0212 289 08 39 – 40
Faks : 0212 289 08 41

1.2- ALICI:
www.taymum.com.tr adresinden satın alma işlemi yapan ALICI

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.taymum.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda yaptığı alışveriş ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

www.taymum.com.tr adresinde satışı yapılan tüm ürünler sözleşme konusuna dahildir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.taymum.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün(ler) bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödenir.

MADDE 5- GİZLİLİK POLİTİKASI

SATICI, ALICI’nın www.taymum.com.tr elektronik ortamındaki hizmetlerinden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla siteyi kullanan üyelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. İşbu madde ile SATICI, ALICI’nın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde korur, üçüncü şahıslar veya herhangi bir kurum ile paylaşmaz. Satın alma işlemleri sırasında verilen bütün bilgiler en yüksek elektronik güvenlik standartlarında saklar ve yalnızca mevcut T.C. kanunları çerçevesinde kullanılır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI VE ÜRÜN GERİ İADE

ALICI, sözleşme konusu ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

* Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
* Bu metin SATICI tarafından karşı taraflara haber vermeksizin, tek taraflı olarak değiştirilebilir.